» přejít k obsahu, přejít k menu

Tisk: Tisk  Sledování zásilky

Důležité: Kontakt  Obchodní podmínky


razítko-online.cz | výroba razítek

Obchodní podmínkyTyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě razitko-online.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

I. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu razitko-online.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi seznámil, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím (přejímka poštovního balíku, osobní převzetí).
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, nebo dodací adresa při dodání spediční službou, nebo jiné místo určené v objednávce, jako např. osobní převzetí v místě provozovatele.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.
 6. Vyplněním a odesláním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu razitko-online.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k připadnému zasílání novinek.

II. Doba dodání

 1. Zboží bude spediční firmě předáno v den zadání zakázky, pokud bude zakázka přijata do 12:00 v pracovní den.
 2. Zboží je odesíláno balíkem s termínem dodání následující pracovní den. Za tento termín odpovídá spediční firma, nikoli provozovatel eshopu.
 3. Pokud bude objednáno větší množství razítek, na které nebude mít provozovatel materiál, nebo není-li výroba do druhého dne technicky možná, oznámí toto objednateli a dohodnou spolu náhradní termín dodání. Provozovatel poté upraví objednávku v systému a tuto skutečnost připíše k objednávce.
 4. Pokud zákazník požaduje dodání do ciziny, řídí se doba dodání a způsob úhrady hlavou III.

III. Dodání zboží do zahraničí

 1. Dodávka v rámci Evropské unie:
  1. Zboží bude zákazníkovi dodáno výhradně na dobírku s mezinárodní dobírkovou poukázkou, vyjma platby předem (kartou nebo fakturou).
  2. Výrobky vyrobené v České republice dodané do jiného členského státu EU jsou v České republice osvobozeny od daně z přidané hodnoty a příjemce je povinnen je v zemi určení zdanit.
  3. Doba dodání je závislá na zemi určení, viz podmínky České pošty a pošty v zemi určení.
  4. Je-li rychlejší dodání leteckou poštou, bude takto zásilka podána.
  5. Pokud zákazník ze zahraničí platí za zboží předem na fakturu z účtu, veškeré výlohy mezinárodních bank jdou k jeho tíži.
 2. Dodávka mimo Evropskou unii:
  1. Zboží bude zákazníkovi dodáno výhradně na dobírku s mezinárodní dobírkovou poukázkou, vyjma platby předem (kartou nebo fakturou).
  2. Faktura bude vystavená včetně DPH dle platných sazeb České republiky.
  3. Doba dodání je závislá na zemi určení, viz podmínky České pošty a pošty v zemi určení.
  4. Je-li rychlejší dodání leteckou poštou, bude takto zásilka podána.
  5. Pokud zákazník ze zahraničí platí za zboží předem na fakturu z účtu, veškeré výlohy mezinárodních bank jdou k jeho tíži.
 3. Odeslaná objednávka zákazníkem bude dodavatelem upravena tak, aby obsahovala poštovné a další náklady např. na dobírku a poté bude ke korektuře odeslána zákazníkovi proforma faktura ke schválení. Některé další položky jako haléřové vyrovnání, slevy nebo DPH mohou být také upraveny v závislosti na zemi určení a způsobu platby a dodání.

IV. Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, zpravidla poštovní poukázkou nebo převodem na určený účet.

Provozovatel nevrátí finanční prostředky za personifikované části výrobků (např. štočků u razítek), nebo za jiné částky spojené s dodávkou (např. balné, poštovné).

V. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží neodebere a platbu neprovede.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

VI. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno..
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného a balného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením (vyjma objednávek v rámci Evropské unie, kdy bude objednávka upravena tak, že bude odstraněno DPH, bude upraveno haléřové vyrovnání a bude připočteno mezinárodní poštovné dle ceníku). Právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem řádného zaplacení kupní ceny.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku, pokud zboží ještě není vyrobeno nebo již přijato do výroby.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

VII. Doprava zboží

 1. Poštovné za objednané zboží se řídí platným ceníkem na portálu adrese www.razitko-online.cz/cz/cenik/.
 2. Zákazníkům je zboží
  1. zasíláno na dobírku v tuzemském nebo mezinárodním balíku spediční firmou, nebo
  2. zasíláno běžným způsobem spediční firmou při platbě předem, platební kartou, nebo na fakturu, nebo
  3. předáno osobně v sídle provozovatele, nebo
  4. předáno jiným způsobem dohodnutým v objednávce.

VIII. Doprava zboží v rámci reklamace a výměny

 1. Vyměněné i vyreklamované zboží zasíláme doporučeným balíkem spediční firmou.
 2. Poštovné není fakturováno v případě výměny zboží v rámci reklamačního řízení při uznané reklamaci.
 3. V jiném případě (např. při výměně barvy, velikosti apod.) je poštovné a balné uplatňováno formou dobírky.

IX. Slevy

 1. Slevové kupony:
  1. Má-li ke svému účtu zákazník slevový kupon, nebo má-li kupon v papírové nebo elektronické podobě, je možné jej uplatnit dle podmínek na něm uvedeným a obchodních podmínek při odeslání objednávky.
  2. Po expiraci kuponu, nebo není-li kupon evidován k účtu zákazníka, ale cizímu účtu, nebude sleva poskytnuta.
  3. Kupon se po použití deaktivuje.
 2. Automatické slevy:
  1. Jsou poskytovány automaticky.
 3. Speciální slevy:
  1. Jsou poskytovány na základě dohody.
  2. Výše slev závisí na výsledku posouzení klienta.
 4. Na uznání slev nevzniká právní nárok.
 5. Slevy nelze uznat zpětně.
 6. Přehled všech slev je uveden na www.razitko-online.cz/cz/slevy-a-provize/.

X. Jiná ustanovení

 1. Provozovatel nenese odpovědnost v případě, kdy zákazník razítko použije v rozporu s platnými právními předpisy, nebo jeho použitím někomu způsobí škodu (např. s padělaným razítkem).
 2. Provozovatel si dle možností ověří, zda je zákazník oprávněnou osobou, která může razítko instituce, která je na něm uvedena, převzít.

XI. Platnost podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem poslední revize dne 25.9.2012 a jsou závazné pro obě smluvní strany v aktuálním znění.

V Ostravě dne 25. zaří 2012
Lenka Wlodyková